Nhà tuyển dụng

Bạn muốn tuyển dụng
TOP 10% nhân tài hàng đầu

Gặp gỡ thành viên chủ chốt tiếp theo của doanh nghiệp bạn

Đăng tin ngay

Doanh nghiệp uy tín
đồng hành cùng chúng tôi

Dịch vụ
của chúng tôi

Tư vấn chiến lược thu hút nhân tài

Tư vấn phân loại ứng viên

Đánh giá năng lực ứng viên

Tư vấn phần mềm, công nghệ HR

Tìm kiếm nhân sự

Tại sao lựa chọn dịch vụ nhân sự của Talenten

 • Chuyên môn trong lĩnh vực IT

  10 năm kinh nghiệm tuyển dụng hơn 1000 nhân sự IT. Áp dụng giải pháp công nghệ độc quyền và phân tích với thị trường chuyên sâu, kiến thức ngành bao gồm mọi giai đoạn của quá trình thu hút nhân tài.

 • Kết nối nhân sự phù hợp

  Kiểm tra tính cách ứng viên & khả năng lãnh đạo theo phương pháp mới, dựa trên dữ liệu và lý thuyết nhằm đo lường mức độ phù hợp của tổ chức

 • Tiêu chuẩn chọn lọc cao

  Chỉ ứng viên đủ tiêu chuẩn và phù hợp hàng đầu mới được giới thiệu cho tổ chức của bạn. Thực tiễn tìm kiếm điều hành của chúng tôi tập trung vào các tìm kiếm nhân sự chuyên môn cao, C-level và thành viên chủ chốt của các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp lớn.

 • Bảo mật là ưu tiên cốt lõi

  Kế hoạch nhân lực của doanh nghiệp cũng chính là chiến lược kinh doanh. Giữ bảo mật khi tuyển dụng những ứng viên vẫn đang công tác tại công ty hiện tại giúp họ sẵn sàng hơn cho lời đề nghị nhảy việc của doanh nghiệp.

Kết nối với ứng viên tiềm năng

Liên hệ ngay

MiaHire - Công cụ tuyển dụng thông minh

Tiết kiệm đến 85% thời gian lên lịch phỏng vấn và đánh giá ứng ứng viên với công nghệ hiện đại - tự động hóa quy trình dụng.